14.10.2021, kl. 9.00–11.00.

Delaktighetsareenan – framtidens delaktighet i Österbotten

Välkommen till delaktighetsarenan den 14 oktober!

Finns det en framtid utan delaktighet?

Hur kan demokratin utvecklas med hjälp av delaktighet?

Vad betyder delaktighet i föreningar, företag och kommuner?

Futuristen Niko Herlin (Great Minds Oy) och forskardoktorn Hanna-Kaisa Pernaa (Vasa universitet) medverkar i programmet och diskuterar bl.a. dessa frågor. Projektet Moderna föreningar medverkar också i arenan. Evenemanget ordnas även i år som webbinarium via Zoom.

Evenemangets program

 

Delaktighetsarenans arrangörer är Österbottens förbund, Österbottens Föreningar (POHY), Vasa universitet, Great Minds Oy och vi i projektet Moderna föreningar.

Välkommen med!