Om projektet

Projektet Moderna föreningar främjar innovation, samarbete och tekniskt kunnande inom föreningslivet.

Projektet Moderna föreningar

Projektet Moderna föreningar (MOF) främjar innovation, samarbete och tekniskt kunnande inom föreningslivet.

Moderna föreningar är ett Leader-projekt vars mål är att förstärka den lokala föreningskulturen och livskraften hos föreningarna på den Österbottniska landsbygden, genom att utveckla innovationsverksamhet hos föreningar. Avsikten är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovations-verksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och -former.

Finansiärer:
Leader Aktion Österbotten , Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Projektets huvudman:
Österbottens Föreningar rf.

Projekttid:
8.2.2021-8.2.2022

Projektområde:
Österbotten, pilotområden är Malax och Nykarleby.

Avsikten är att utbilda och inspirera lokal- och byaföreningarna till innovations-verksamhet och att hjälpa föreningarna att hitta nya verksamhetssätt och
-former.

Inspiration och resurser för föreningar

Vi vill inspirera till kreativitet och nytänkande, samt bidra med kunskap och vertyg som föreningarna har nytta av i sin verksamhet. Inom projektet ordnas kostnadsfria workshoppar, utbildning och temakvällar för föreningar. Följ våra kanaler för information om kommande evenemang. Ni kan även kontakta projektteamet för mer information om projektet och dess kommande aktiviteter.